E-pristopna izjava

  Polja z označeno * morajo biti izpoljena.

  Spol:*     

  S podpisom pristopne izjave sprejemam statut sindikata v katerega se včlanjujem. Zavezujem se plačevati članarino in dovoljujem njeno odtegovanje od plače. Dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo za namene določene z aktom sindikata. Članarino bom plačeval v skladu s Statutom NSDS in Pravilnikom o članstvu v NSDS.

  Če se ugotovi, da nisem redno plačeval članarino in sem članstvo zlorabil za doseganje ugodnosti, ki jih imajo člani NSDS, se strinjam, da bom plačal račun za opravljene storitve po veljavnem ceniku. Poplačilo neporavnanih izdanih računov se lahko opravi z izvršbo. Članstvo je mogoče preklicati z izjavo preko e-pošte ali v drugi pisni obliki. Članarina ob izpisu mora biti plačana v skladu s statutom.

  Varovanje osebnih podatkov:

  Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v skladu s Splošno Uredbo (EU) 2016/679 (GDPR)