AGRI – EW

AGRI – EW “Empowering Workers for a Better Information, Consultation and Participation in Agriculture Sector”.
AGRI – EW “Opolnomočenje delavcev za boljše obveščanje, posvetovanje in sodelovanje v kmetijskem sektorju”.

Mednarodni Projekt

OSNOVNI PODATKI

 • Naslov projekta

Opolnomočenje delavcev za boljše obveščanje, posvetovanje in sodelovanje v kmetijskem sektorju

 • Kratica

AGRI – EW

 

 • Trajanje

od 01. Oktobra 2022 do 31. Maja 2023

 

 • Vodilni partner

Federazione nazionale agricoltura (FNA), Italija

 

 • Finančni vir

Projekt izveden s finančno podporo Evropske komisije, GD za zaposlovanje

 

 • Partnerji
 • Sindikat kmetijskih delavcev Republike Poljske (ZZPR), Poljska
 • Zveza združenj mladih poslovnikov in podjetnikov Castilla-la Mancha (AJECLM), Španija,
 • Zveza svobodnih sindikatov Makedonije (KSS), Republika Severna Makedonija
 • Neodvisni sindikat delavcev Slovenije (NSDS), Slovenija,
 • Zveza poljskih podjetnikov (FPP), Poljska
 • Industrijsko tehnično in trgovsko združenje, Španija
 • Združenje za promocijo romunske hrane, Romunija
 • Nacionalna zveza sindikatov “CERES” (FNS “CERES”) Romunija
 • Srbsko združenje mladih kmetov (SUMP) Srbija
 • Nacionalno avtonomno združenje svobodnih podjetnikov (As.N.A.L.I), Italija

 

OPIS

Projekt se odziva na akcijski načrt Evropske komisije za podporo popolnega izvajanja Evropskega stebra socialnih pravic in ima za cilj zagotoviti, da nihče ne bo zapostavljen pri okrevanju Evrope po krizi COVID-19. Akcijo spodbuja konzorcij, ki ga sestavljajo organizacije, predstavniki delavcev, delodajalci iz 5 držav članic EU (Italija, Poljska, Španija, Slovenija, Romunija) in dve državi kandidatki (Severna Makedonija, Srbija).

 

Osrednji cilj projekta AGRI – EW je okrepitev participativnih postopkov pri zagotavljanju socialnih pravic v kmetijskem sektorju ter izmenjava najboljših transnacionalnih praks med socialnimi partnerji.

Splošni cilj projekta je

 • olajšati vključevanje delavcev v odločanje za prilagajanje novim izzivom COVID-19 v delovni organizaciji prek mehanizmov obveščanja, posvetovanja in sodelovanja,
 • spodbujati izvajanje Evropskega zelenega dogovora,
 • zagotoviti boljšo uporabo zakonodaje EU (sklop direktiv) za sodelovanje zaposlenih v kmetijskem sektorju.

PDF dokumenti: