Kaj počnemo


Neodvisni sindikat delavcev Slovenije je prostovoljna, samostojna, neprofitna in neodvisna organizacija od političnih strank. Deluje neodvisno ne glede na politično, versko ali nacionalno pripadnost svojih članov. Ustanovljena je bilo z polnim imenom Neodvisni sindikat delavcev Slovenije-NSDS 25. maja 2016 z namenom zastopati in pomagati zaposlenemu pri varovanju pravic iz dela, delovnega razmerja, ter da bi varovali in izboljšati svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj.

V sindikatu so zaposleni ljudje z več letnimi izkušnjami iz različnih področij.

Pomagamo delavcem, da za opravljeno delo dobijo pravično plačilo. V sindikat se lahko včlanijo vsi delavci, tudi tisti, ki so v Republiki Sloveniji na začasnem delu. Delovna in socialna zakonodaja je namenjanju varovanja pravic delavcem in preprečevanju izkoriščanja.

Ustanovili smo leta 2016 Konfederacijo sindikatov vzhodne Evrope-KSVZ z namenom povezovanja sindikatov in izmenjave dela, prakse in načina zaščite članov sindikata. V povezovanje nas je pripeljalo, da s skupnimi močmi lahko naredimo več, boljše.