Statut


Statut Neodvisnega sindikata delavcev Slovenije.

V statutu so navedene osnovne naloge, sestava in način delovanja sindikata.

Statut si lahko ogledate v pdf dokumentu Statut.