Posten

POSTEN “Posting of workers in manufacturing industry – new cooperation and monitoring mechanisms of social partners on implementation and enforcement of PWD”.

POSTEN “ Napotitev delavcev v predelovalno industrijo – novo sodelovanje in mehanizmi spremljanja socialnih partnerjev pri izvajanju in uveljavljanju OSI”.

Mednarodni Projekt

OSNOVNI PODATKI

Naslov projekta

Napotitev delavcev v predelovalno industrijo – novo sodelovanje in mehanizmi spremljanja socialnih partnerjev pri izvajanju in uveljavljanju OSI

Kratica

POSTEN

Trajanje

od 01. Marca 2021 do 30. Junija 2022

Vodilni partner

Savez samostalnih sindikata Srbije

Finančni vir

Projekt izveden s finančno podporo Evropske komisije, GD za zaposlovanje

Partnerji

– Splošni sindikat delavcev – GWU, Malta
– Generalna konfederacija neodvisnih sindikatov delavcev – CONF.S.A.L, Italija
– Zveza delodajalcev Črne gore (MEF)
– Pobuda za mobilnost delovne sile – IMP, Poljska
– Neodvisni sindikat delavcev Slovenije
– Združenje delodajalcev: Državni konvent zavodov za zaposlovanje [Związek Pracodawców Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy, OKAP], Poljska
– Solidaritet Ekte Fagforening – SOLIDARITET, Norveška
– Konfederacija sindikatov Cartel ALFA, Romunija
– Konfederacija delodajalcev za industrijo, kmetijstvo, gradbeništvo in storitve Romunije – CONPIROM, Romunija
– Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
– Ministrstvo za delo, zaposlovanje, veterane in socialno politiko Republike Srbije
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije

OPIS

POSTEN je projekt sodelovanja sindikalnih organizacij iz Srbije, Slovenije, Malte, Italije, Norveške in Romunije, organizacij delodajalcev iz Italije, Romunije, Črne gore in Slovenije ter dveh inšpektoratov za delo iz Srbije in Slovenije, ki bosta vzpostavili nove mehanizme sodelovanja in spremljanja izvajanja Direktiva (EU) 2018/957 in Direktiva o izvrševanju 2014/67/EU v sektorju predelovalne industrije.
Ti novi mehanizmi sodelovanja in spremljanja se nanašajo na medsebojno priznavanje sindikalnega članstva, orodja za samoevalvacijo podjetij in posredniško vlogo inšpektorjev za delo pri sklepanju pogodbe o delu za delavce in dokument A1. Izvedba projekta je predvidena s skupnimi metodami dela pri pripravi študij izvedljivosti, skupnimi obiski, inšpekcijskimi obiski ter vzajemnim učenjem in izmenjavo na prehodni ravni.

Link na projekt:

https://posten-project.eu/