TransFair

The Road to Transparent and fair Remuneration and Working Conditions in the Transport Sector

Pot do transparentnih in pravičnih plač in delovnih pogojev v prometnem sektorju

Mednarodni Projekt

OSNOVNI PODATKI

Naslov projekta

The Road to Transparent and fair Remuneration and Working Conditions in the Transport Sector

Kratica

TRANSFAIR

Trajanje

od 01. Januarja 2020 do 30. Junija 2022

Vodilni partner

Forschungs – und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA)

Finančni vir

Projekt izveden s finančno podporo Evropske komisije, GD za zaposlovanje, program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI).

Partnerji

Konzorcij vključuje dva raziskovalna inštituta, eno neprofitno organizacijo in štiri sindikate iz Avstrije, Belgije, Poljske, Slovenije in Češke:
OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, MULTIKULTURNI CENTRUM PRAHA, NIEZALEZNY SAMORZADNY ZWIAZEK ZAWODOWY SOLIDARNOSC, NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV SLOVENIJE, BELGISCHE TRANSPORTARBEIDERSBOND FV.
Kot pridružene organizacije so vključeni: socialni partner na ravni EU, institucije za zagovorništvo delavcev (iz Nemčije), zveza sindikatov CATUS iz Srbije in nacionalni inšpektorati za delo.

OPIS

Spletna stran projekta: https://transfair-project.eu/
TransFair ima sektorski pristop, ki se osredotoča na raziskave, sodelovanje zainteresiranih strani, zlasti prometnih sindikatov in delovnih inšpektoratov, ter na izboljšano obveščanje voznikov v evropskem sektorju cestnega prometa. Poleg tega prispeval bo k tekočemu zakonodajnemu procesu izvajanja paketa mobilnosti ter k razpravam o ustanovitvi Evropskega organa za delo in njegovem obsegu nalog v prometnem sektorju. TransFair predvideva tri ukrepe:

Kvantitativne in kvalitativne raziskave o praksah zaposlovanja in strukturah podjetij v evropskem cestnem prometu

Skupni transnacionalni sindikalni ukrepi krepijo sodelovanje ter razvijajo uporabniku prijazne informacije in podporo voznikom v mednarodnem transportu

Izmenjava informacij in dobrih praks sodelovanja med inšpektorati za delo in drugimi pristojnimi organi v sektorju cestnega prometa, vključno s sistematično in ažurno razpravo o ustrezni socialni in sektorski ureditvi.

Novice v projektu: https://transfair-project.eu/news/

Navodila za politiko TransFair

Pot do preglednih in poštenih plačil ter delovnih pogojev v prometnem sektorju. PDF dokument. read more

Sodelovanje EU projektov ” Network for fair Posting ” in “TransFair” od 7. do 10. Junija 2022

EU projekta " Network for fair Posting " in "TransFair" omogočata, povezavo svetovalcev in sindikalnih aktivistov na različnih področjih,... read more

Zaključna konferenca TransFair na Gdanskem

Zaključna konferenca TransFair z naslovom "Pot do preglednih in poštenih plač in delovnih pogojev v prometnem sektorju " je... read more

ELA se bo v letu 2022 osredotočila na cestni promet

vropski organ za delo je v letu 2022 svoje dejavnosti osredotočil na sektor cestnega prometa. Zaradi številnih zakonodajnih sprememb... read more

Pot do preglednih in poštenih plačil ter delovnih pogojev v prometnem sektorju

V sledeči povezavi lahko kliknete na PDF dokument in si pogledate vsebino: PDF dokument. read more

Transparente Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen für den Europäischen ­StraSSengüterverkehr

Unter folgendem Link können Sie das PDF-Dokument anklicken und den Inhalt einsehen: PDF-Dokument. read more

The Road to Transparent and Fair Remuneration and Working Conditions in the Transport Sector

In the following link, you can click on the PDF document and view the content: PDF document. read more