SZS Alternativa

 

SLOVENSKA ZVEZA SINDIKATOV – ALTERNATIVA

je samostojna, neodvisna in demokratična interesna organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov. Deluje po načelu solidarnosti in vzajemnosti in neodvisno od političnih strank in organov oblasti.

V SZS-Alternativa se prostovoljno združujejo oz. včlanjujejo posamezni sindikati in posamezni člani z namenom, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj ter, da bi varovali svoje pravice na podlagi dela in iz dela ter delovnega razmerja.

SZS-Alternativa uresničuje svoje naloge in cilje:

– s solidarnostjo in podporo, ki temelji na načelu: “Vsi za enega, eden za vse”,

– s povezovanjem in združevanjem ter enotnim nastopom vseh sindikatov v Republiki Sloveniji in sindikatov zunaj Republike Slovenije,

– s strokovnim in odločnim delovanjem v organih posameznih družb, organizacij in države,

– s sklepanjem kolektivnih pogodb na vseh ravneh,

– z uveljavljanjem vseh pravic, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, ustave, zakonov in drugih predpisov

– z organiziranjem vseh oblik sindikalnega boja, vključno s stavko

SZS-Alternativa je bila ustanovljena 1. februarja 1999 na podlagi dogovora ustanovnih članov. Na podlagi odločb o reprezentativnosti je SZS Alternativa reprezentativna sindikalna zveza v dejavnosti kopenskega prometa, vodnega prometa, železniškega potniškega prometa, poštni in kurirski dejavnosti, železniškem tovornem prometu, dejavnosti rudarstva ter v poklicu cestninar/cestninarka.

Od junija 2007 je SZS-Alternativa tudi polnopravni član Ekonomsko socialnega sveta Republike Slovenije, ki je tristranski organ reprezentativnih delodajalskih organizacij, reprezentativnih sindikalnih organizacij in Vlade Republike Slovenije, ustanovljen zato, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja socialnih partnerjev.

V Slovensko zvezo sindikatov ALTERNATIVA so vključeni naslednji sindikati: – Sindikat strojevodij Slovenije

– Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije – Sindikat železniškega transporta Slovenije – Zveza sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije – Sindikat železniškega prometa Slovenije

– Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev Slovenije – Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije

– Sindikat voznikov Ljubljanskega potniškega prometa

– Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti luke Koper

– Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije

– Sindikat poštnih delavcev

Neodvisni sindikat delavcev Slovenije

– Sindikat železničarjev Slovenije

– Sindikat delavcev uprave Slovenskih železnic

ki delujejo povsem samostojno, preko SZS-Alternativa pa uresničujejo svoje interese na področju delovno-pravne zakonodaje, zdravstvene zakonodaje, zakonodaje s področje poklicnega in starostnega upokojevanja ter na drugih področjih, ki vplivajo na družbeni, ekonomski in socialni položaj zaposlenih.

 

Kontakt: SZS Alternativa – Slovenska zveza sindikatov mailto:sindikat@szs-alternativa.si

01/29-13-330