Dealing with stress in the work place

Obvladovanje stresa na delovnem mestu

Obvladovanje stresa na delovnem mestu: prilagajanje transnacionalnih mehanizmov za informiranje, svetovanje in vključevanje delavcev v javnem sektorju v procese odločanja o zaposlitvi in o delovnih pogojih.

Projekt izveden s finančno podporo Evropske komisije,

Generalni direktorat Komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (GD EMPL)

 

Trajanje projekta: 13. 3. 2019 – 12. 12. 2020

Nosilec projekta: Sindikat CSIT UNIÓN PROFESIONAL, Madrid Španija

Partnerji v projektu so predstavniki sindikatov in delodajalcev iz javnega sektorja (policija, zdravstvo, gasilci, upravne enote, itn.) držav Poljske, Italije, Malte, Slovenije, Srbije in Španije.

Cilj projekta je analiziranje in vpliv na zmanjšanje številnih stresnih dejavnikov, povezanih z delom, v javnem sektorju.

Video, objavljen ob zaključku projekta, opredeljuje najpogostejša psihosocialna tveganja, ki povzročajo delovne stresne situacije v javnem sektorju, povzet iz raziskav, izvedenih med tem projektom:

· Slaba organizacija pri razdelitvi dela: dodeljena količina in čas.

· Pomanjkanje virov in neustrezne metode pri opravljanju delovnih funkcij.

· Demotivirajoči elementi: rutina, pomanjkanje priznanja, pomanjkanje nagrade in pomanjkanje strokovnega razvoja.

· Nizka in neustrezna udeležba delavcev. Povezava do videoposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=oWbGMbsoPVA

· Povezavo do slovenske verzije publikacije nastale v projektu lahko prenesete s klikom na to povezavo.