Pravna pomoč

Pomoč delavcem v delovnih, upravnih, civilnih in kazenskih zadevah.
Vsak član ima pravico do brezplačne pravne pomoči, torej do pravnega svetovanja in zastopanja v sporih iz delovnega razmerja.
Edini pogoj je, da član Neodvisnega sindikata delavecv Slovenije redno plačuje članarino.
Član dobi pomoč pri razumevanju dokumentov, ki jih izdajo upravni organi, sodišča in druge institucije v RS.
Članu se pomaga pri pisanju tožb, pritožb, dopisov, prošenj in drugih pravnih pisanj.
Pomaga se pri razumevanju in razlagi pogodbe o zaposlitvi in enotnega dovoljenja za tujce.
Po potrebi se spremlja člane NSDS na sodišče, tožilstvo in druge državne organe.