Točka za informiranje, svetovanje in pomoč migrantom

Točka za informiranje, svetovanje in pomoč migrantom

Januarja 2020 smo začeli aktivnosti za nastanek informativne točke, ki za namen ima nudenje osebne pomoči, informiranja in svetovanja ter brezplačne pravne pomoči in pravnega svetovanja posameznikom migrantom na temo evropskega in slovenskega trga dela, delavskih vrednost, delavskih pravic, kršitev delavskih pravic, obveznosti delavcev.

Najeli smo dodaten prostor za osebna svetovanja in informiranja (foto). Sama svetovanja so se začela že decembra 2019. Svetovanja smo, zaradi potreb uporabnikov razširili tudi na socialne teme, ki so direktno ali indirektno povezane z integracijo TCN’s na trg dela v Sloveniji.

Delavnice za migrante, begunce in prosilce za azil

  • Od septembra 2020 do septembra 2021,
  • Več kot 66 ur izobraževanja,
  • 11 delavnic se je udeležilo več kot 231 migrantov,
  • 70 % moških, 30 % žensk,
  • V mestih: Ljubljana, Maribor, Postojna, Logatec. Gre za kraje, kjer večinoma živijo prosilci za azil in begunci ter drugi migranti iz tretjih držav,
  • Enajsta delavnica je izvedena v Trstu v Italiji.

Share this post