Točka za informiranje, svetovanje in pomoč migrantom

Januarja 2020 smo začeli aktivnosti za nastanek informativne točke, ki za namen ima nudenje osebne pomoči, informiranja in svetovanja ter brezplačne pravne pomoči in pravnega svetovanja posameznikom migrantom na temo evropskega in slovenskega trga dela, delavskih vrednost, delavskih pravic, kršitev delavskih pravic, obveznosti delavcev. Najeli smo dodaten prostor za osebna...

Read more...