ELA se bo v letu 2022 osredotočila na cestni promet

ELA se bo v letu 2022 osredotočila na cestni promet

vropski organ za delo je v letu 2022 svoje dejavnosti osredotočil na sektor cestnega prometa. Zaradi številnih zakonodajnih sprememb na evropski ravni, ki vplivajo na ta sektor, in pogosto problematičnega položaja zaposlovanja mednarodnih voznikov, kar je bilo prepričljivo dokumentirano v okviru projekta TransFair, se je ELA odločila za to sektorsko usmeritev, izboljšanje informacij za zainteresirane strani in okrepitev sodelovanja izvršilnih organov.

 

The European Labour Authority concentrates its activities in 2022 on the road transport sector. Several legislative changes at European level impacting on the sector and the often problematic employment sitation of international drivers, as impressively documented throughout the TransFair project, made ELA choose this sectoral focus, improve information for stakeholders and enhance cooperation of enforcment authorities.

 

Vse dejavnosti in ustrezni dokumenti so na voljo tukaj: https://www.ela.europa.eu/en/road-transport

Share this post